Harry Emerson Fosdick, 1878-1969, amerikansk baptist; teolog og prædikant; 1908-46 professor i homiletik. I New York lod han med hjælp fra John D. Rockefeller The Riverside Church opføre, hvor han var præst 1930-46. I sit store forfatterskab profilerede han den evangeliske liberalisme i polemik mod fundamentalismen.