Harish-Chandra var en indisk-amerikansk matematiker. Han fik doktorgraden i Cambridge i 1947 under vejledning af fysikeren P.A.M. Dirac. Emnet for hans disputats var harmonisk analyse på Lorentz-gruppen, der spiller en vigtig rolle i relativitetsteori. Harish-Chandra udviklede den harmoniske analyse på semisimple Lie-grupper i en række dybtliggende og banebrydende arbejder fra 1950-75 og fandt bl.a. de diskrete serier og bestemte Plancherel-målet. Fra 1963 var han professor ved Institute for Advanced Study i Princeton.