Harihara, forening af hinduismens to hovedguder, Vishnu, Hari, og Shiva, Hara, i én skikkelse. En Hariharastatues venstre halvdel er forsynet med Vishnus ikonografiske kendetegn, den højre med Shivas.