Hardenberg-Reventlow, grevskab oprettet 1817 på grundlag af stamhuset Hardenberg (se Krenkerup) med tilhørende jordegodser Rosenlund og Nørregård samt hovedgårdene Nielstrup, Sæbyholm og Christiansdal. I 1924 overgik grevskabet til fri ejendom.