Hans von und zu Aufseß, 1801-1872, tysk museumsmand, friherre. Aufseß grundlagde i 1852 Germanisches Nationalmuseum i Nürnberg og var dets leder i ti år. Han skænkede sin store privatsamling hertil og gjorde rede for sin idé med museet i et omfangsrigt System der deutschen Geschichts- und Altertumskunde, der dækker tidsaldrene frem til 1700-t.s midte.