Hans Svane, 27.3.1606-26.7.1668, dansk biskop. Efter studier i udlandet overtog Svane i 1635 professoratet i orientalske sprog ved Københavns Universitet. Han blev teologisk professor i 1646 og udnævntes til Sjællands biskop i 1655. Svane forestod revisionen af Hans Poulsen Resens bibeloversættelse; den reviderede udgave udkom i 1647. Svane er imidlertid mere kendt som samlende skikkelse for gejstligheden og understænderne på stændermødet i 1660, hvor han banede vejen for enevælden med forslagene om at gøre monarkiet arveligt og løse kongen fra alle håndfæstningsmæssige forpligtelser. Samme år blev han titulær ærkebiskop og assessor i Statskollegiet og i 1665 præsident for konsistorium.