Hans Schwarz, ca. 1492-efter 1532, tysk medaljør, født i Augsburg og især virksom i Sydtyskland. Schwarz fremstillede næsten 200 støbte portrætmedaljer efter modeller i træ, udført efter egenhændige tegninger. Personkredsen omfatter både verdslige og åndelige stormænd fra Tyskland og de nærmeste nabolande; en medalje af Christian 2. (findes ikke i original) stammer fra kongens landflygtighed i 1520'erne.