Hans Reinhard, ca. 1518-1581, tysk medaljør og sølvsmed, fra 1539 virksom i Leipzig. Reinhard arbejdede ud fra træmodeller og støbte sølvmedaljer, bl.a. af kejser Karl 5. og kurfyrst Johan Frederik 1. af Sachsen. Særlig kendt er hans treenighedsmedalje fra 1544, hvor Gud Fader, Sønnen og Helligåndsduen er fremstillet som nådestol. Med forsidens mange detaljer og fremspringende figurer samt bagsidens athanasianske trosbekendelse på latin er den et højdepunkt i Reformationstidens medaljekunst.