Hans Nybølle var en dansk statistiker. Han blev cand.mag. i 1910, og var i perioden 1911-36 ansat i Det Statistiske Departement, hvor han udførte skelsættende arbejder med befolkningsstatistik; fra 1926 tillige lektor i teoretisk statistik ved Københavns Universitet, hvor han 1936 blev den første professor i faget. Han skrev en række lærebøger og var kendt som en ofte frygtet bedømmer og opponent ved disputatser, hvor han slog hårdt ned på anvendelse af statistik uden teoretisk underbygning, fx korrelationsberegninger på må og få.