Hans Mikkelsen, ca. 1470-1532, dansk storkøbmand og borgmester. Mikkelsen drev omfattende handel i Malmø, hvor han senest i 1503 blev rådmand og 1506 borgmester. I 1517 opgav han borgmesterposten for at blive en af Christian 2.s nærmeste rådgivere, og særligt mærkes hans indflydelse på handelspolitikken og på rigslovgivningen. Iht. Byloven 1522 blev han selv skultus, dvs. foged, i Malmø. Mikkelsen fulgte Christian 2. i landflygtigheden, hvor han kom til at bestyre alle kongens anliggender. Som bibelkyndig bidrog han til udgaven af Det Nye Testamente i 1524. I 1531 deltog han i flådetogtet til Norge, og da Christian 2. blev fængslet i juli 1532, førte han kongens lejdebrev til Nederlandene.