Hans Jensen Bjerregaard, 1728-1781, dansk bonde. Bjerregaard var fra 1750 fæster ved Gentofte Gods. Da J.H.E. Bernstorff overtog godset, deltog Bjerregaard aktivt i de reformer, der fra 1764-67 førte til arvefæste og udskiftning. Hans gård blev i 1766 som den første i Danmark udflyttet, og han blev kendt og dyrket som "mønsterbonde" af hovedstadens reformvenner. I 1772 købte Bjerregaard den mindre herregård Løvegård i Vestsjælland, men han havde ikke held med sig som godsejer og afhændede i 1778 gården.