Hans Hansen Skonning, 1579-1651, dansk forfatter, bogtrykker og klokker ved Aarhus Domkirke. Ud fra egen læsning sammenskrev Skonning salgbare bøger på jævnt dansk, fx om hedensk filosofi (1636), naturens undere (1639) og kunsten at hykle (1640). To vidtløftige verssatirer over retfærdighedens triste lod i verden, af hvilke Kattenis Rættergang med Hundene (1650) efterligner den tyske Rævebog (se rævedigtning), har gode påfund, men usikker smag.