Hans Friedrich Wohlert, 1703-1779, dansk kirurg og fødselshjælper. Wohlert, der var født i Kiel, uddannede sig i København og på studierejser i udlandet. I 1746 udnævntes han til hofkirurg, først for Christian 6., senere for Frederik 5. Wohlert medvirkede ved stiftelsen af Det Kongelige Frederiks Hospital og var senere medlem af dets direktion. Han synes dog ikke mindst at have haft betydning som rådgiver for yngre, lovende kolleger, bl.a. J.C. Tode.