Hans Eworth, egl. Hans Ewoutsz, ca. 1520-1573, engelsk maler af nederlandsk herkomst. Eworth slog sig i 1540'erne ned i England. Af de ca. 30 malerier, der er bevaret fra hans hånd, er langt de fleste portrætter, bl.a. af dronning Elizabeth, påvirket af Hans Holbein d.y. Blandt Eworths allegoriske billeder er De fem kloge og de fem ukloge jomfruer (1570, Statens Museum for Kunst).