Hans Cloos, 1885-1951, tysk strukturgeolog og tektoniker. Magmatektoniske studier (Das Batholitenproblem, 1923 mfl.) og tektoniske eksperimenter, specielt udviklingen af gravsænkninger, underbyggede hans opfattelse af Jordens indre dynamik, som han behandlede dybtgående, illustrativt og meget inspirerende i Einführung in die Geologie (1936).