Hans Christian Johansen var en dansk økonom og historiker. Han var professor i historie ved Odense Universitet i perioden 1970-2003. Johansen har et omfattende og dybtgående forfatterskab bag sig med emner inden for navnlig dansk økonomisk, social- og erhvervshistorie, bl.a. disputatsen, som er første bind af Dansk økonomisk politik i årene efter 1784 (1968).