Hans Christian Adler, 1920-1982, dansk dyrlæge, fra 1973 professor i veterinær retsmedicin ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Adler indtog en fremtrædende plads i bekæmpelsen af ufrugtbarhed hos kvæget, specielt den genitale vibriose (disputats i 1957), forskede desuden i kunstig inseminering af husdyr. Dyrebeskyttelse lå ham meget på sinde. I 1961-64 ledede Adler for FAO i Rom et internationalt arbejde vedrørende veterinæruddannelser. Fra 1965 hovedredaktør af tidsskriftet Acta Veterinaria Scandinavica.