Hans Broge var en dansk erhvervsmand. Broge grundlagde i 1847 egen virksomhed i Aarhus, hvorfra han iværksatte direkte eksport af dansk smør til England, en opgave, som tidligere var blevet varetaget af købmænd fra Kiel. Broge tilskyndede landmændene til at give kreaturerne kraftfoder, således at der jævnt fordelt over året kunne produceres og eksporteres smør. Gennem bl.a. afholdelse af smørudstillinger agiterede han for renere landbrugsvarer. Broge var endvidere medstifter af det jysk-engelske dampskibsselskab, som i 1868 åbnede skibslinjen Århus-Newcastle. I forbindelse med sit 50-års købmandsjubilæum i 1897 lagde han grunden til en jysk handelshøjskole ved oprettelsen af en fond.