Hans Albers, 1892-1960, tysk skuespiller, hvis rollefag spændte fra varieté og operette til det seriøse drama. Siden 1920'erne især populær som filmskuespiller, også i nazitiden. Han spillede roller som kæk, viril eventyrer, bl.a. i Den blaa Engel (1930) og Peer Gynt (1934). En paraderolle fik han i UFAs opulente 25 års jublilæumsfilm Münchhausen (1943), som Erich Kästner under pseudonym skrev manuskript til. Bedst er Albers nok i Helmut Käutners Grosse Freiheit Nr. 7 (1944, La Paloma) som resigneret, midaldrende sømand, der er gået i land og frister tilværelsen som harmonikasanger på St. Pauli i Hamborg. Filmen blev forbudt af Goebbels, fordi dens stemning og miljø forekom ham moralsk undergravende, men blev i 1945 frigivet i både Vest- og Østtyskland. Desværre fastholdt denne nuancerede præstation Albers i en række klichéprægede sømandsroller i efterkrigstidens vesttyske filmproduktion.