Hanlin Yuan, Hanlinakademiet, kejserligt kinesisk nationalakademi, der eksisterede fra 700-t. indtil 1911. Akademiets medlemmer blev udvalgt fra den uddannede elite, og deres opgaver bestod i at fastlægge den officielle fortolkning af de kongfuzianske klassikere, udarbejde kejserlige edikter og encyklopædier samt undervise den kejserlige familie.