Handelshøjskole Syd, HHS, højere læreanstalt i merkantile fag, oprettet i 1984. Handelshøjskole Syd, der har uddannelsessteder i Esbjerg, Kolding, Sønderborg og Flensborg, blev fusioneret med Ingeniørhøjskolen Sønderborg Teknikum i 1996. Der er tre faglige hovedområder: Det Erhvervsøkonomiske Fakultet, Det Erhvervssproglige Fakultet og Den Ingeniørfaglige Sektor. Højskolen udbyder dagstudierne HA, cand.merc., BA, cand. ling.merc., SPRØK og flere diplomingeniøruddannelser samt deltidsuddannelserne HD, ED og ensproglig korrespondent foruden overbygningsuddannelsen til registreret revisor. Der kan på HHS opnås ph.d.-grader i erhvervsøkonomi og erhvervssprog. Se også handelshøjskoler.