Hammer Bakker, højdedrag og del af istidslandskab omkring Fladsåen, Mogenstrup Ås og Myrup Bakker, beliggende ca. 10 km sydøst for Næstved. Den centrale del af Hammer Bakker er fredet. Bakkepartiet er 1,5 km langt og rager 30 meter op over det omgivende terræn. Det højeste punkt er 74 m over havet. Bakkerne ligger oven på en ældre højderyg, der udgør midtaksen i det sydsjællandske landskab. Højderyggen opfattes som resterne af en randmoræne fra sidste istid. Præstø Fjord udgør en del af det område hvor isen har ligget bag højdedraget, det er blandt andet herfra isen har taget materiale, som er skubbet sammen og danner højderyggen hvor bakkerne ligger. Området omfatter desuden Rønnebæksholm-kilen samt de bynære skov- og naturområder Åsen, Kalbyrisskoven og Næstved Kasernes Øvelsesplads samt Fruens Plantage. Mogenstrup Ås og Hammer Bakker er tydelige eksempler på spor fra istiden.