Hallvard Gråtopp, d. 1438, norsk oprørsleder. Hallvard var leder af en større flok bønder fra Telemarken, der gik mod Oslo i 1438. De blev nedkæmpet og derefter udsat for hårde kollektive straffe. Togtet var et led i omfattende bondeuroligheder i det sydøstlige Norge 1436-39.