Haldenvassdraget, norsk elv- og søsystem, som afvander mere end 1500 km2 skovområde i det sydøstlige Norge. Den nordligste del ligger mellem Oslo og Kongsvinger, og herfra løber vandet mod syd og munder ud i Iddefjorden ved Halden. Tidligere var det Norges vigtigste tømmerflødningsområde.