Hakon Frølund, 1916-1993, dansk forstmand. Frølund begyndte i statsskovbruget i 1942; i 1953 blev han skovrider og i 1958 skovdirektør. Han deltog aktivt i mange forstlige udvalg, råd og bestyrelser, bl.a. Nordisk Skovunion og det danske FAO-udvalg, hvilket placerede ham centralt i dansk skovbrug.