Hailuoto, Karlö, ø i Bottenviken ud for den nordfinske by Oulu; 202 km2, 964 indb. (2006). Øen er den største i Bottenviken og har færgeforbindelse til fastlandet. Vinteren er lang og streng med 170 dages isdækket hav, og kun græs og foderplanter kan gro i den korte og tørre sommer. Landhævningen efter sidste istid andrager fortsat næsten 1 cm om året her, og kun den ældste, centrale del af øen er opdyrket. Resten er birkeskov, mosearealer og unge strandenge med en mængde strandsøer. Befolkningstallet er stagnerende; især de unge kvinder udvandrer og efterlader øen med et betydeligt overskud af mænd.