Hagen Fjord, fjord i det nordøstlige Grønland ved Mylius Erichsen Land. Niels Peter Høeg Hagen, som fjorden er opkaldt efter, var den ene af de tre deltagere i Danmark-ekspeditionen, som i oktober 1907 omkom på rejsen tilbage mod Danmarkshavn efter at have udforsket området. Nær fjordens østlige munding fandt man så sent som i sommeren 1988 den sidste vardeberetning fra Mylius-Erichsens hånd, dateret 8. juni 1907.