Hagar er et nærorientalsk personnavn. Ifølge 1.Mos., kap. 16 og 21 var Hagar en egyptisk slavinde, der blev mor til Abrahams ikke-ægtefødte søn Ismael og dermed stammoder til de arabiske stammefolk.