Hadewijch, nederlandsk digter fra midten af 1200-t. Hadewijch er en af de betydeligste mystikere i nederlandsk middelalder. I et kunstfærdigt formsprog, lånt fra den franske trubadurdigtning, beskriver hun i sine Strofiske digte ikke kærligheden mellem ridderen og hans dame, men længslen efter foreningen mellem Gud og menneske. Sine religiøse oplevelser, den mystiske henrykkelse og ekstase, orewoet, har Hadewijch skildret i et antal Visioner i prosaform. I sine Breve giver hun en mere intellektuel udlægning af sin teologi for medlemmerne af det religiøse fællesskab, hun formentlig har levet i.