Hackney, bydel i det indre London beliggende i det nordøstlige område med den store Victoria Park som sydlig grænse til East End. I 1900-t. blev området forvandlet fra et landsbyområde til en industriel forstad (møbel- og beklædningsindustri) ved anlægget af jernbaner, og store dele af den oprindelige bebyggelse er revet ned. Bydelen har en meget blandet erhvervsstruktur og en bebyggelse domineret af store sociale boligbyggerier.