HPFI-afbryder, (1. led fork.f. Højfølsom Pulserende Fejlstrøm; I betegner elektrisk strøm), HPFI-relæ, fejlstrømsafbryder, som afbryder forsyningen til en elinstallation, hvis der opstår en isolationsfejl, der medfører en fejlstrøm på over 30 mA. HFI-afbryderen har den samme funktion; forskellen mellem de to typer afbrydere er, at HPFI-afbryderen ud over at udløse ved fejl for vekselstrømme også udløser for pulserende jævnstrømme, som kan forekomme ved fejl i husholdningsapparater med indbygget elektronisk styring og regulering, fx vaskemaskiner, tørretumblere og opvaskemaskiner. HPFI-afbryderen er desuden mindre følsom over for enkeltstående, kortvarige strømstød, der kan forekomme i ledningsnettet i forbindelse med lynnedslag, og som kan medføre utilsigtet udkobling af den elektriske installation udstyret med HFI-afbryder. Siden 1991 har det været påbudt i Danmark, at nyinstallation eller retablering af fejlstrømsafbrydere i boliger skal ske med HPFI-afbrydere, og siden 1.7.2008 er det lovkrav, at samtlige boliger i Danmark har en HFI- eller HPFI-afbryder.