HAZ, heat affected zone, dansk svejseteknisk fagudtryk for det grundmateriale ved siden af selve svejsningen, der har været varmepåvirket uden at smelte. Varmepåvirkningen kan bevirke, at denne zone får forringede egenskaber i forhold til grundmaterialet. HAZ bliver ofte grovkornet i nærheden af smeltegrænsen, hvorved styrken og sejheden nedsættes. Ved hurtig afkøling efter svejsning og samtidig tilstedeværelse af hydrogen fra svejsningen er der risiko for hærderevner (hydrogenrevner). Se svejsning.