H.P. Rohde var en dansk kunst- og kulturhistoriker, bibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek 1949-60; søn af Johan Rohde, hvis Journal fra en rejse i 1892 han udgav i 1955. Rohdes omfattende forfatterskab, præget af indtrængende iagttagelse og analyse, rummer flere boghistoriske studier, fx Den røde tråd (1985), Danske kunstnere i Rom (1982) med udgangspunkt i Constantin Hansens hovedværk fra 1837, samt en række studier over Søren Kierkegaard.