H.M. Refsum, Hans Mathæus Refsum, 1859-1936, norsk bogbinder, uddannet i Norge og USA, etableret 1887 i Kristiania (Oslo). Refsum var norsk foregangsmand for det håndværksmæssigt fornemme bind, ofte tegnet af kendte kunstnere, og havde mange organisatoriske hverv. Sønnen Hermod Trygve Refsum (1890-1960) og dennes søn H.M. Refsum (1924-78) fortsatte firmaet.