H.C. Røder, Hans Christian Røder, 1882-1971, dansk skibsfører. Ved besættelsen 9.4.1940 var Røder kaptajn på motorskibet Tasmania, som befandt sig på Atlanterhavet. Sammen med mandskabet besluttede han at gå i britisk havn, og 12/4 opfordrede han over BBC danske søfolk til at gå i allieret tjeneste. Røder talte flere gange i BBC og sejlede med Tasmania i allieret tjeneste indtil skibets torpedering i oktober 1942; de sidste krigsår sejlede han for U.S. Army Transport Service.