H.C. Amberg, Hans Christian Amberg, 1837-1919, dansk arkitekt. Han blev snedkersvend i 1855 og gik 1856-65 på Kunstakademiet, hvor han senere virkede som lærer 1876-88. Amberg er kendt for sin restaurering af Ribe Domkirke (s.m. Jacob Helms, 1882-1904) og for rekonstruktionen af Nikolaj Kirkes spir i København (1908-10) samt genopførelsen af kirkebygningen (1915-17). Blandt hans nybygninger kan nævnes det gamle rådhus i Esbjerg (1891) og herregården Pallisbjergs hovedbygning (1898-99). På brygger Carl Jacobsens foranledning fremkom Amberg med et udkast til et spir på Vor Frue Kirke i København (1910-13), der vakte berettiget modstand.