H-dur, inden for musik durtoneart med h som grundtone og kryds (♯) for f, c, g, d og a; paralleltoneart til gis-mol.