Højsandet, delvis kunstig klitryg nord for Rørvig i Nordvestsjælland. Den 1300 m lange, smalle ryg hæver sig 10-15 m og er omgivet af sommerhuse. Højsandet er dannet ved digeanlæg, lægærder og beplantninger i 1400-1800-t., hvorved sand fra gamle havaflejringer i vest blev forhindret i at trænge ind over den dyrkede moræneø Nørrevang.