Håkon Magnusson Thoresfostre, 1069-1095, norsk konge. Hans far, Magnus 2. Haraldsson, og hans farbror, Olav 3. Kyrre, havde været samkonger, og ved den sidstes død i 1093 blev Håkon og Olavs søn, Magnus 3. Barfod, samkonger. Forholdet mellem de to var spændt, men Håkon døde, før det kom til et brud.