Häme, sv. Tavastland, landskab og tidligere stammesamfund i det sydlige Finland omkring Kokemäenjoki (Kumo älv) og Päijännes søsystem med en central bygd fra 800-t. ved det nuværende Hämeenlinna (Tavastehus). Häme fremstod fra 1000-t. som en politisk faktor i forhold til karelere og Novgorod i øst, før det i 1200-t. fra vest blev indlemmet i det svenske Finland. Siden kom det med lidt skiftende grænser til at udgøre en administrativ enhed, nu omtrentlig svarende til Hämeen lääni og Keski-Suomen lääni.