Gyula Illyés, 1902-1983, ungarsk forfatter. Han stammede fra en landarbejderfamilie og kom i gymnasieårene i Budapest i kontakt med venstreorienterede kredse. Pga. sin medvirken i Béla Kuns kommunistiske rådsrepublik måtte han forlade Ungarn og tilbragte fire år i Wien, Berlin og Paris. Da han var vendt hjem, udsendte han sin første digtsamling, Den tunge jord (1928), og blev medarbejder ved det toneangivende litteraturmagasin Nyugat (Vest). Han engagerede sig sammen med andre forfattere og intellektuelle i den såkaldte populismebevægelse, der kæmpede for en jordreform i det dengang stadig halvfeudale Ungarn. Illyés' vigtigste populistiske værk var Pusztaens folk (1936), et vidnesbyrd om de kummerlige forhold på landet. Efter den kommunistiske magtovertagelse i Ungarn forblev Illyés' autoritet som "folkets stemme" usvækket, og hans skuffelse over den politiske udvikling kom tydeligt til udtryk i hans skuespil fra 1950'erne om magt og moral. I 1960'erne vendte han tilbage til lyrikken og udgav i 1970'erne flere erindringsbøger.