Gyrodinium, slægt af furealger med ca. 100 kendte arter, som næsten udelukkende forekommer i havet. Gyrodinium ligner Gymnodinium og vil formentlig ligeledes i fremtiden blive opsplittet i en række nye slægter. Enkelte arter kan danne opblomstringer og være årsag til fiskedød pga. deres produktion af giftstoffer.