Gustav Noske, 1868-1946, tysk politiker. Noske var medlem af Rigsdagen for SPD 1906-18 og aktiv i inddæmningen af urolighederne efter Novemberrevolutionen 1918. Han blev i december samme år kommissær for hær og flåde i revolutionsregeringen og lod i januar 1919 hæren fare hensynsløst frem i nedkæmpelsen af Spartakusopstanden og senere rådsrepublikken i Bremen. Som rigsværnsminister fik Noske i 1919 ansvaret for opbygningen af den nye professionelle hær, men blev af sit eget parti presset til at træde tilbage efter Kapp-kuppet i 1920.