Gustav Meissner, 1910-1995, tysk diplomat. Meissner, der var født i Sønderjylland og talte dansk, blev som journalist ansat i den tyske udenrigstjeneste og var 1939-43 presseattaché i København. Efter besættelsen den 9.4.1940 fik han til opgave at føre tilsyn med den danske presse, ligesom han blev kontaktmand til det danske naziparti. De danske forestillinger om Meissners politiske indflydelse var sandsynligvis overdrevne.