Gustaf Wilhelm Coyet, 1678-1730, svensk officer. Coyet slog sig i 1719 ned i København, hvor han sammen med den afsatte norske amtmand Povel Juel indlod sig på en sammensværgelse med det mål at løsrive Norge fra Danmark. Planerne blev afsløret, og Coyet endte som livstidsfange i Kastellet.