Gunnar Thorson, 1906-1971, dansk zoolog. Under ophold i Nordgrønland 1931-33 gennemførte han undersøgelser af bundfauna og plankton. Dette dannede grundlaget for hans hovedforskningslinjer: havbundens dyresamfund, havsnegles forplantning og zooplankton. Omfattende planktonundersøgelser resulterede i 1946 i værket Reproduction and Development of Danish Marine Bottom Invertebrates, en vigtig håndbog for alverdens planktonforskere i de følgende årtier. I 1958 grundlagde han Marinbiologisk Laboratorium i Helsingør, hvor en rig og varieret forskning i klassisk marinzoologi hurtigt udvikledes. Han var her professor 1958-68.