Gunnar Jensen, 1863-1948, dansk medaljør og billedhugger, uddannet på Kunstakademiet 1880-85. Jensen var knyttet til Den Kgl. Mønt fra 1886, som medaljør 1901-33. I denne periode udformede han næsten alle nye danske mønter, hvoraf mange var i brug til ca. 1960. Hans markante formsprog, påvirket af bl.a. bronzealderens kunst, har inspireret den senere danske møntserie fra ca. 1990. Jensen udførte adskillige medaljer og plaketter, bl.a. med portrætter af danske læger; her mærkes en fransk indflydelse, tilegnet på studierejser. Han modtog Eckersbergs Medalje 1912.