Gunflint-formationen, geologisk formation i provinsen Ontario, Canada; den er 1,8-2,1 mia. år gammel og indeholder nogle af de bedst bevarede vidnesbyrd om tidligt liv på Jorden. Der er beskrevet 12 arter af encellede mikroorganismer, som sandsynligvis er bakterier og cyanobakterier. Hyppigt danner bakterierne lagdelte, pudeformede strukturer, de såkaldte stromatolitter. Disse har været kendt siden begyndelsen af 1900-t., men først i 1954 blev det fastslået, at de var af organisk oprindelse. Siden er tilsvarende strukturer fundet mange andre steder på Jorden, de ældste er ca. 3,5 mia. år.