Gulddysse Skov, nyanlagt statsskov mellem Jyllinge og Gundsømagle. De første træer blev plantet i 2001, og etableringen af skoven, der vil komme til at omfatte et område på 220 ha, vil tage adskillige år og vil ske i takt med, at Naturstyrelsen får opkøbt jord i området. Formålet med skoven er dels rekreative, dels at beskytte drikkevandsinteresser.