Guggenheim, slægt af schweizisk afstamning med stor indflydelse inden for amerikansk erhvervsliv og som kunstmæcener. Meyer Guggenheim (1828-1905) udvandrede i 1847 til USA, hvor han påbegyndte en import af schweiziske broderier. I 1880'erne blev han medindehaver af to kobberminer i Colorado og havde dermed fundet en levevej for sig selv og sine syv sønner. Familien fik efterhånden kontrol med en stor del af den amerikanske mineindustri. I 1920'erne ekspanderede virksomheden yderligere; tin blev udvundet i Bolivia, guld i Alaska, kobber i Utah, diamanter i Sydafrika; nitrat blev produceret i Chile, og gummi i Congo. Betydelige dele af den skabte formue blev omsat i kunst. En særlig indsats som samler og mæcen blev udøvet af Meyer Guggenheims fjerde søn, Solomon R. Guggenheim (1861-1949), der grundlagde Guggenheim Museum i New York, og af Meyer Guggenheims barnebarn Peggy Guggenheim (1898-1979).